Follow Us On

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRAN FONS COMMUNITY es compromet a realitzar els seus màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Núm. 679/2016.

A continuació GRAN FONS COMMUNITY informa els USUARIS sobre els termes i condicions en què GRAN FONS COMMUNITY tractarà les seves dades de caràcter personal.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Raó social: GRAN FONS COSTA BRAVA SL

Adreça: Centre comercial, Avinguda de la Costa Brava, 17210, GironaCIF: B76068121
Telèfon: 972 305855
E-mail contacte: info@granfondocommunity.com

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR D’AQUESTA WEB

Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar:
Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.
Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que sigui procedent, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis de GRAN FONS COMMUNITY dels que ens hagin manifestat el seu interès.

GRAN FONS COMMUNITY no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar: ​​consentiment de linteressat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar és l’obtenció del vostre consentiment, que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat.

Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar de la web:

Conservarem les dades dels usuaris del formulari contactar de la web, durant el termini d’1 any a partir de la darrera confirmació d’interès per part seva sobre els nostres productes o serveis, mentre no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS CLIENTS D’ESDEVENIMENTS

Finalitats del Tractament de les dades dels clients d’esdeveniments:
Dur a terme els serveis que la clientela ens encomani, facilitar i permetre la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptables fiscals i administratives de l’empresa, i
Mantenir informats els nostres clients sobre els serveis que ofereix GRAN FONS COMMUNITY mitjançant la remissió de les nostres comunicacions comercials per mitjà de correu electrònic, telèfon, postal o fax.

 

Legitimació per al tractament de les dades:

La base legal per al tractament de les dades dels nostres clients d’esdeveniments és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis

D’altra banda, la base legal per a la remissió de les nostres comunicacions informatives és la concurrència de l’interès legítim de GRAN FONS COMMUNITY. En aquest sentit, aprofitem per recordar-li que en qualsevol moment es podrà donar de baixa del servei de remissió de les nostres comunicacions enviant-nos un e-mail a shop@granfondocommunity.com sol·licitant la baixa de les nostres comunicacions.

Període de conservació de les dades de clients

Conservarem les vostres dades dels clients d’esdeveniments per període il·limitat, llevat que exerciteu el dret a la cancel·lació de les vostres dades i, en qualsevol cas, durant els 5 anys següents a la finalització de la prestació de serveis per complir les obligacions fiscals derivades de aquesta relació contractual.

Destinataris amb accés a dades dels nostres clients

Els destinataris de les dades dels nostres clients són el personal de GRAN FONDO COMMUNITY, i els col·laboradors-prestadors de serveis necessaris per poder dur a terme la nostra activitat, que podran accedir a les dades en qualitat d’encarregats del tractament i només amb la finalitat de prestar els serveis que GRAN FONS COMMUNITY els tingui contractats.

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal. En aquest sentit, us informem que les vostres dades podran ser comunicades a l’Administració Tributària per donar compliment a les obligacions fiscals ia les entitats bancàries amb què treballa GRAN FONDO COMMUNITY .

 

Consentiment per al tractament de la imatge

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1CE i regulat per la Llei 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, en el moment de la contractació dels serveis sol·licitem als nostres clients el seu consentiment per poder publicar fotografies i/o vídeos on apareguin durant la realització dels Esdeveniments contractats, als espais de comunicació i difusió de la companyia, que actualment són la present pagina web i la pagina que GRAN FONDO COMMUNITY té a Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube i Instagram, on es fa difusió dels serveis que GRAN FONS COMMUNITY ofereix a la clientela.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS PROVEÏDORS

Finalitat del Tractament de les dades de proveïdors: Gestionar la relació comercial existent, dur a terme i/o subcontractar els serveis que ens contractin els nostres clients i dur a terme les gestions comptables fiscals i administratives de l’empresa.
Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades dels proveïdors és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis.
Període de conservació de les dades: Conservem les dades els proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER I COMUNICACIONS COMERCIALS

Finalitat del Tractament de les dades dels subscriptors a la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsleter i comunicacions comercials de GRAN FONS COMMUNITY.

Legitimació per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter: Consentiment de linteressat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials és l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter – comunicacions comercials, mitjançant la subscripció.

No obstant quant antecedeix, la base legal per al tractament i la remissió de Newsletters que GRAN FONDO COMMUNITY pugui enviar amb destinació a CLIENTS, és la concurrència de l’interès legítim de GRAN FONDO COMMUNITY , excepte en el cas que hagin manifestat el seu interès de ser daus de baixa, enviant un e-mail a shop@granfondocommunity.com.

Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

GRAN FONS COMMUNITY conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i comunicacions comercials necessàries per a la remissió de la newsletter i altres comunicacions comercials per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin que els donem de baixa del servei de Newsletters i comunicacions comercials, dirigint-se per escrit a info@granfondocommunity.com amb còpia del seu DNI.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS A XARXES SOCIALS

GRAN FONS COMMUNITY està present a les següents xarxes socials: Facebook,, Linkedin, Twitter, Youtube i Instagram.

La finalitat del tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és informar les amistats sobre els serveis que GRAN FONDO COMMUNITY ofereix a la clientela, per tal de captar nous clients i fidelitzar els existents.

La legitimació per al tractament de les dades de les amistats a les xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixen seguir o deixar de seguir GRAN FONS COMMUNITY .

 

TRACTAMENT DE LES IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA

GRAN FONS COMMUNITY compta amb càmeres de Videovigilància amb la finalitat de controlar l’accés a les instal·lacions i per garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Els destinataris de les imatges de Videovigilància són la direcció de la companyia i, si escau, Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i tribunals.

El termini previst per a la supressió de les imatges de Videovigilància és d’UN MES, llevat de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat o Jutjats i Tribunals.

 

DESTINATARIS ALS QUALS COMUNICAREM LES SEVES DADES

En general els destinataris de les vostres dades seran el personal, la direcció de la companyia i les empreses i/o professionals que presten serveis a GRAN FONDO COMMUNITY que requereixen l’accés a aquestes dades personals, que només accediran a les vostres dades en qualitat d’Encarregats del Tractament, amb la sola finalitat de prestar els serveis que GRAN FONS COMMUNITY els tingui contractats.

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal.

 

DRETS QUE L’ASSISTEIXEN

Finalment, us informem que, si ho desitgeu, podeu exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les vostres dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-vos al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies , a cancel·lar el tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit ,a la limitació del tractament ia la portabilitat de les dades, adreçant-se per escrit a info@granfondocommunity.com amb còpia del DNI.